HÀ NỘI: VÌ SAO CÁC CÔNG TRÌNH SAI PHÉP VẪNG NGANG NHIÊN TỒN TẠI?

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,130

Ngày đăng: 06/07/2020

HÀ NỘI: VÌ SAO CÁC CÔNG TRÌNH SAI PHÉP VẪNG NGANG NHIÊN TỒN TẠI?

# Các công trình vi phạm trật tự xây dựng cơ bản đều được cấp phép. Tuy nhiên, các công trình này luôn xây dựng sai so với thiết kế. Nguyên nhân do giá trị phần sai phạm trong xây dựng mang lại hiệu quả rất lớn đối với chủ các hộ gia đình. Mặc dù thành phố Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt, người dân và báo chí cũng nhiều lần phản ánh, nhưng các công trình sai phép này vẫn không được dỡ bỏ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?