HÀNG LOẠT CHUNG CƯ CHƯA NHẬN ĐƯỢC QUỸ BẢO TRÌ 2%

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,722

Ngày đăng: 11/07/2020

HÀNG LOẠT CHUNG CƯ CHƯA NHẬN ĐƯỢC QUỸ BẢO TRÌ 2%

Trên địa bàn TP. Hà Nội hiện có nhiều chung cư sau nhiều năm người dân vẫn chưa nhận lại quỹ bảo trì 2% từ phía chủ đầu tư. Trong khi đó, các quy định xử phạt thậm chí cưỡng chế chủ đầu tư để trả lại tiền đều được quy định rõ. Thế nhưng việc thực thi dường như chưa có sự quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?