NGƯỜI SỬ DỤNG NỘP TIỀN PHẠT QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA CÒN HẠN CHẾ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,051

Ngày đăng: 11/07/2020

NGƯỜI SỬ DỤNG NỘP TIỀN PHẠT QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA CÒN HẠN CHẾ

Để đẩy mạnh nộp phạt qua cổng dịch vụ công Quốc gia , từng bước hoàn thiện chính phủ điện tử. Ngoài việc tuyên truyền để người dân, người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông nắm bắt, biết sử dụng dịch vụ này thì cần cải cách quy trình xử lý vi phạm. bởi hiện nay, việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ chưa quy định về cấp xử phạt dẫn đến lòng vòng khó khăn cho người dân./

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?