VIỆC DI DỜI, CẢI TẠO VẪN LÀ BÀI TOÁN NAN GIẢI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,008

Ngày đăng: 06/07/2020

VIỆC DI DỜI, CẢI TẠO VẪN LÀ BÀI TOÁN NAN GIẢI

Để thực hiện việc cải tạo chung cư cũ, chính quyền đã ban hành nhiều chính sách ưu tiên kêu gọi doanh nghiệp tham gia, tuy nhiên trong quá trình thực hiện có rất nhiều vướng mắc khiến sau hơn 10 năm triển khai, mọi thứ gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Ngoài những bất cập trong chính sách thi hành, thì nguyên nhân lớn nhất là việc người dân không đồng tình với phương án di dời, cải tạo mà chủ đầu tư cũng như chính quyền địa phương đặt ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?