CHỈ THỊ CẤP BÁCH VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,488

Ngày đăng: 03/08/2020

CHỈ THỊ CẤP BÁCH VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Mặc dù hệ thống pháp luật của nước ta về bảo tồn, bảo vệ và phát triển bền vững các loài hoang dã được hoàn thiện, phù hợp với pháp luật quốc tế và thực tiễn đất nước. Các cấp, ngành đã có nhiều giải pháp quyết liệt đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ trái pháp luật các loài động vật hoang dã. Thế nhưng tình hình buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Để bảo đảm thực thi nghiêm pháp luật về quản lý động vật hoang dã, ngày 23/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?