HƯỚNG NGHIỆP DÀNH CHO AI?

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 14,908

Ngày đăng: 13/08/2020

HƯỚNG NGHIỆP DÀNH CHO AI?

Mỗi mùa tuyển sinh, chúng ta lại nói nhiều về câu chuyện hướng nghiệp, phân bổ lao động. Song, mỗi năm, lượng sinh viên ra trường thất nghiệp, làm trái ngành vẫn ở ngưỡng cao. Vậy công tác hướng nghiệp của chúng ta đã thật sự hiệu quả?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?