TIẾP TỤC SỨ MỆNH, VIETJET THỰC HIỆN TRUNG BÌNH 1 CHUYẾN BAY CỨU TRỢ/NGÀY

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,312

Ngày đăng: 04/08/2020

TIẾP TỤC SỨ MỆNH, VIETJET THỰC HIỆN TRUNG BÌNH 1 CHUYẾN BAY CỨU TRỢ/NGÀY

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?