ĐÀ NẴNG: BỆNH NHÂN COVID-19 CUỐI CÙNG TẠI BỆNH VIỆN PHỔI XUẤT VIỆN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,174

Ngày đăng: 18/09/2020

ĐÀ NẴNG: BỆNH NHÂN COVID-19 CUỐI CÙNG TẠI BỆNH VIỆN PHỔI XUẤT VIỆN

ĐÀ NẴNG: BỆNH NHÂN COVID-19 CUỐI CÙNG TẠI BỆNH VIỆN PHỔI XUẤT VIỆN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?