KẾT NỐI TRỰC TIẾP: PHÓNG VIÊN TIỂU BẢO VỚI THƯỢNG TÁ LÊ ĐỨC HIỆP, CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ TP. HUẾ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,580

Ngày đăng: 18/09/2020

KẾT NỐI TRỰC TIẾP: PHÓNG VIÊN TIỂU BẢO VỚI THƯỢNG TÁ LÊ ĐỨC HIỆP, CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ TP. HUẾ

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do bão số 5, phóng viên Tiểu Bảo đang tác nghiệp tại đây sẽ thông tin trực tiếp từ hiện trường. Xin mời phóng viên Tiểu Bảo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?