SẢN XUẤT THEO CHUỖI LIÊN KẾT GẮN VỚI CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở LAI CHÂU

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,974

Ngày đăng: 16/09/2020

SẢN XUẤT THEO CHUỖI LIÊN KẾT GẮN VỚI CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở LAI CHÂU

Sau hơn 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện miền núi Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã có nhiều khởi sắc. Tân Uyên phấn đấu là huyện đầu tiên của tỉnh Lai Châu về đích huyện nông thôn mới. Ông Lê Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết: Trước mắt chính quyền địa phương chỉ đạo, phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn. Vũ Thắng, Hồng Ngọc/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?