THỐNG NHẤT LỰC LƯỢNG BẢO VỆ AN NINH TRẬ TỰ TẠI CƠ SỞ- BÀI TOÃN KHÔNG DỄ GIẢI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,874

Ngày đăng: 28/09/2020

THỐNG NHẤT LỰC LƯỢNG BẢO VỆ AN NINH TRẬ TỰ TẠI CƠ SỞ- BÀI TOÃN KHÔNG DỄ GIẢI

Bên cạnh lực lượng công an chính qui thì các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở như tổ dân phố, dân phòng, công an bán chuyên trách đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các địa phương. Chính vì vậy, việc thành lập một bộ luật với các qui định cụ thể đối với lực lượng đảm bảo trật tự an ninh cấp cơ sở nhận được sự quan tâm của nhiều tầng lớp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?