THỪA THIÊN HUẾ: SẠT LỞ BỜ BIỂN UY HIẾP DÂN SINH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,477

Ngày đăng: 25/09/2020

THỪA THIÊN HUẾ: SẠT LỞ BỜ BIỂN UY HIẾP DÂN SINH

THỪA THIÊN HUẾ: SẠT LỞ BỜ BIỂN UY HIẾP DÂN SINH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?