DỊCH COVID - 19 VÀ CÂU CHUYỆN THƯỞNG TẾT

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,063

Ngày đăng: 22/01/2021

DỊCH COVID - 19 VÀ CÂU CHUYỆN THƯỞNG TẾT

Thưởng Tết là vấn đề luôn thu hút được sự quan tâm của người lao động. Đến thời điểm này, mức thưởng Tết cho người lao động trên địa bàn Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo báo cáo nhanh của một số tỉnh, thành, dự kiến mức thưởng Tết năm nay sẽ không bằng những năm trước, song nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực bảo đảm quyền lợi cho người lao động được thưởng Tết. Ghi nhận của Chuyển động 365 tại Thành phố Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?