HƠN 20 NĂM GIÃN DÂN PHỐ CỔ KHÔNG KỊP VỀ ĐÍCH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,095

Ngày đăng: 12/01/2021

HƠN 20 NĂM GIÃN DÂN PHỐ CỔ KHÔNG KỊP VỀ ĐÍCH

Đề án giãn dân phố cổ đặt mục tiêu tới năm 2020 sẽ hoàn thành xong việc di chuyển trên 6.500 hộ dân, với khoảng 27.000 người. Nay đã bước sang năm 2021 mục tiêu đã không đạt được như kế hoạch.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?