CÔNG TÁC THỐNG KÊ CÒN NHIỀU BẤT CẬP

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,088

Ngày đăng: 25/10/2021

CÔNG TÁC THỐNG KÊ CÒN NHIỀU BẤT CẬP

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho ý kiến về nội dung này. Theo đó, đại biểu cho rằng cần đánh giá cụ thể, toàn diện về triển khai Luật thống kê, bởi thời gian vừa qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch đã phát hiện độ vênh nhất định giữa số liệu giữa các ngành. Khiến việc áp dụng cơ sở dữ liệu thống kê vào thực hiện gặp nhiều khó khăn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?