ĐBQH TỈNH BÌNH THUẬN GÓP Ý PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2022

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,484

Ngày đăng: 21/10/2021

ĐBQH TỈNH BÌNH THUẬN GÓP Ý PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2022

Còn tại tỉnh Bình Thuận, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất một số giải pháp chống dịch phù hợp với tình hình mới, nhất là vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?