ĐỀ NGHỊ GIẢM THỜI GIAN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BẢO HIỂM XUỐNG 45 NGÀY

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,546

Ngày đăng: 25/10/2021

ĐỀ NGHỊ GIẢM THỜI GIAN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BẢO HIỂM XUỐNG 45 NGÀY

Trong buổi thảo luận tổ về dự án Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi diễn ra vào sáng nay (25/10), các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đồng tình, nhất trí cao với nội dung trong dự án luận. Tuy nhiên, Luật kinh doanh bảo hiểm cần sửa đổi, bổ sung một số điều, tạo sự chủ động cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?