ĐỒNG Ý CHẬM CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỂ TẬP TRUNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,172

Ngày đăng: 21/10/2021

ĐỒNG Ý CHẬM CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỂ TẬP TRUNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Tại buổi thảo luận tổ sáng nay, các ĐBQH tỉnh Gia Lai cũng nhấn mạnh, Covid-19 đã tác động nặng nề tới phát triển kinh tế của địa phương khi nhiều doanh nghiệp bị giải thể, tạm dừng hoạt động, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, giải pháp tới Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?