HÀNH VI QUẤY NHIỄU KHÁCH HÀNG CẦN QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,116

Ngày đăng: 25/10/2021

HÀNH VI QUẤY NHIỄU KHÁCH HÀNG CẦN QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Thảo luận tại tổ Luật kinh doanh bảo hiểm của Đoàn ĐBHQ thành phố Cần Thơ, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành kinh doanh bảo hiểm nói riêng. Một số ý kiến cho rằng, cần rà soát và đánh giá kỹ lưỡng các điều khoản của Luật, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến các giao dịch dân sự để đảm bảo tính thống nhất của các luật hiện hành cũng như những cam kết của Việt Nam với Quốc tế khi gia nhập các tổ chức như CPTPP…

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?