VAI TRÒ LĐLĐ TRONG PHỤC HỒI & PHÁT TRIỂN KINH TẾ SAU DỊCH COVID

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,060

Ngày đăng: 21/10/2021

VAI TRÒ LĐLĐ TRONG PHỤC HỒI & PHÁT TRIỂN KINH TẾ SAU DỊCH COVID

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, sản xuất cầm chừng; trên 80.000 NLĐ bị mất hoặc thiếu việc làm, thu nhập giảm sút, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của NLĐ. Để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân và tạo cơ sở cho việc khôi phục, phát triển kinh tế, thời gian qua LĐLĐ Việt Nam đã có hiều hoạt động tích cực để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch, giúp NLĐ yên tâm phòng, chống dịch, ổn định cuộc sống và tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?