HỆ LUỴ TỪ VIỆC THU HỒI ĐẤT KHÔNG THOẢ THUẬN ĐƯỢC GIÁ ĐỀN BÙ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 13,570

Ngày đăng: 23/02/2021

HỆ LUỴ TỪ VIỆC THU HỒI ĐẤT KHÔNG THOẢ THUẬN ĐƯỢC GIÁ ĐỀN BÙ

Thưa quý vị, từ viêc áp dụng giá đất khi thu hồi để triển khai dự án năng lượng mặt trời dẫn đến khiếu kiện kéo dài và nảy sinh nhiều hệ lụy phức tạp là câu chuyện đang xảy ra tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?