BÀN GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY KINH TẾ TƯ NHÂN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,127

Ngày đăng: 08/03/2021

BÀN GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY KINH TẾ TƯ NHÂN

Thưa quý vị! Giải pháp để kinh tế tư nhân có thể thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế vẫn là vấn đề khiến nhiều nhà quản lý băn khoăn. Câu chuyện kiến tạo môi trường, thể chế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân là nội dung được các Bộ ngành, chuyên gia thảo luận tại tọa đàm làm tổ cho "đại bàng nội" diễn ra chiều nay tại tỉnh Quảng Ninh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?