LÀM TỔ CHO “ĐẠI BÀNG NỘI”

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,862

Ngày đăng: 08/03/2021

LÀM TỔ CHO “ĐẠI BÀNG NỘI”

Đóng góp trên 42% GDP và thu hút 85% công ăn việc làm trong khu vực chính thức, đây là dấu ấn cho sự phát triển nhanh chóng của kinh tế tư nhân trong thời gian qua. Tuy nhiên để kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển chính của nền kinh tế Việt Nam vẫn đang là bài toán nan giải. Nhiều kiến nghị đáng chú ý đã được đề xuất trong cuộc hội thảo "Làm tổ cho đại bàng nội" Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?