NGĂN CHẶN DỊCH COVID – 19 TỪ TUYẾN ĐẦU BIÊN GIỚI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,189

Ngày đăng: 08/03/2021

NGĂN CHẶN DỊCH COVID – 19 TỪ TUYẾN ĐẦU BIÊN GIỚI

Xác định biên giới, cửa khẩu là địa bàn trọng điểm, tuyến đầu tiên để phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong những ngày diễn biến phức tạp của dịch trong nội địa của nước ta, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án đảm bảo an toàn, an ninh biên giới trong những ngày qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?