SÓC TRĂNG: ĐẢM BẢO AN TOÀN MÙA HẠN, MẶN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,444

Ngày đăng: 04/03/2021

SÓC TRĂNG: ĐẢM BẢO AN TOÀN MÙA HẠN, MẶN

Hiện nay, nước mặn đã xâm nhập sâu vào các cửa sông trên hệ thống sông Cửu Long, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Không để ánh hưởng như các năm qua mùa khô năm 2021, tỉnh Sóc Trăng đã có những giải pháp đảm bảo sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?