ĐÀ NẴNG: 95% ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ VÀ CỘNG ĐỒNG TIÊM VACXIN COVID-19

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 4,588

Ngày đăng: 07/04/2021

ĐÀ NẴNG: 95% ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ VÀ CỘNG ĐỒNG TIÊM VACXIN COVID-19

ĐÀ NẴNG: 95% ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ VÀ CỘNG ĐỒNG TIÊM VACXIN COVID-19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?