XỬ LÝ NGHIÊM NHỮNG SAI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT RỪNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 6,146

Ngày đăng: 07/04/2021

XỬ LÝ NGHIÊM NHỮNG SAI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT RỪNG

# Thưa quý vị và các bạn! trước những thông tin phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến một số công trình xây dựng trái phép trên đất rừng bán ngập lòng thủy điện Đắk rờ Tích. Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông đã đi thực tế và trực tiếp chỉ đạo. Ghi nhận của PVTHQHVN tại Đắk Nông.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?