LONG AN: NGÀY ĐẦU TIÊN NỚI LỎNG GIÃN CÁCH XUỐNG CHỈ THỊ 15

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,180

Ngày đăng: 21/09/2021

LONG AN: NGÀY ĐẦU TIÊN NỚI LỎNG GIÃN CÁCH XUỐNG CHỈ THỊ 15

Đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Long An cơ bản được kiểm soát. Với kết quả này, kể từ 0 giờ ngày 21/9 tỉnh Long An đã chuyển sang trạng thái phòng dịch mới theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?