SÁNG KIẾN NGHỊ QUYẾT AIPA VỀ GẮN KẾT VÀ PHỤC HỒI KINH TẾ SAU DỊCH BỆNH COVID 19

Chuyên mục: ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPA41 | Lượt xem : 17,922

Ngày đăng: 08/09/2020

SÁNG KIẾN NGHỊ QUYẾT AIPA VỀ GẮN KẾT VÀ PHỤC HỒI KINH TẾ SAU DỊCH BỆNH COVID 19

Đại hội đồng liên nghị viện Asean (AIPA) lần thứ 41 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trong khu vực. Đây là lúc các nước thành viên AIPA thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, hỗ trợ nhau vượt qua dịch bệnh. Điều này thể hiện rõ nét trong sáng kiến Nghị quyết về gắn kết và phát triển kinh tế sau dịch bệnh Covid 19 sẽ được các quốc gia thảo luận trong phiên họp Ủy ban kinh tế AIPA diễn ra trong ngày 9/9.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?