UBKT AIPA 41 THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT GẮN KẾT VÀ PHỤC HỒI KINH TẾ ASEAN SAU DỊCH COVID 19

Chuyên mục: ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPA41 | Lượt xem : 18,369

Ngày đăng: 09/09/2020

UBKT AIPA 41 THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT GẮN KẾT VÀ PHỤC HỒI KINH TẾ ASEAN SAU DỊCH COVID 19

Với tinh thần đoàn kết, hiểu biết và hợp tác giữa các nước thành viên AIPA, phiên họp của Ủy ban Kinh tế AIPA -41 đã thành công tốt đẹp. Tại phiên họp, Ủy ban Kinh tế AIPA- 41 đã thông qua dự thảo Nghị quyết gắn kết và Phục hồi kinh tế ASEAN sau dịch bệnh COVID – 19.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?