RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC

Chuyên mục: DÂN SINH | Lượt xem : 11,418

Ngày đăng: 26/10/2018

RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC

Mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn nhựa được thải ra đại dương và Việt Nam là nước thứ 4 trong số 20 nước đứng đầu thế giới về lượng rác thải nhựa ra biển, trung bình khoảng 0,5 triệu tấn/ năm, rác thải nhựa mang theo các loại hóa chất vào môi trường biển và có thể gây ra phơi nhiễm các chất độc hại cho các sinh vật biển và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?