ỨNG DỤNG TRỢ LÝ ẢO TRONG CUỘC SỐNG

Chuyên mục: DÂN SINH | Lượt xem : 11,046

Ngày đăng: 07/07/2018

ỨNG DỤNG TRỢ LÝ ẢO TRONG CUỘC SỐNG

Với những tính năng vượt trội, trợ lý ảo đã và đang mang lại những tác dụng rất thiết thực tới đời sống con người. Vậy tại Việt Nam, nhu cầu về trợ lý ảo như thế nào, trợ lý ảo đã được áp dụng vào những lĩnh vực gì?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?