HIỆU QUẢ TỪ VIỆC NUÔI NHỐT GIA SÚC Ở VÙNG CAO

Chuyên mục: DÂN SINH | Lượt xem : 10,324

Ngày đăng: 27/08/2020

HIỆU QUẢ TỪ VIỆC NUÔI NHỐT GIA SÚC Ở VÙNG CAO

Thưa quý vị! Với quyết tâm biến bất lợi thành lợi thế, những năm gần đây hàng trăm hộ dân ở huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn la đang từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ, chăn thả tự nhiên sang chăn nuôi đại gia súc theo hình thức nuôi nhốt tập trung. Cách làm này đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp họ có nguồn thu khá để thoát nghèo. Ghi nhận của phóng viên THQH VN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?