HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (30/10/2015)

Chuyên mục: ĐOÀN ĐẠI BIỂU 63 TỈNH THÀNH | Lượt xem : 10,970

Ngày đăng: 30/10/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (30/10/2015)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?