Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH CỦA DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: ĐOÀN ĐẠI BIỂU 63 TỈNH THÀNH | Lượt xem : 10,798

Ngày đăng: 24/10/2015

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH CỦA DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

Ngày 24/10, Quốc hội dành thời lượng cả ngày để thảo luận về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trước khi thông qua Bộ luật dân sự (sửa đổi). Bên hành lang Quốc hội, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phỏng vấn các đại biểu về các vấn đề chính của dự thảo./.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?