ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯA RA GIẢI PHÁP VỀ NÂNG CAO QUẢN LÝ NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Chuyên mục: ĐOÀN ĐẠI BIỂU 63 TỈNH THÀNH | Lượt xem : 12,997

Ngày đăng: 11/11/2015

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯA RA GIẢI PHÁP VỀ NÂNG CAO QUẢN LÝ NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Đại biểu Quốc hội đưa ra giải pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức khác có nguồn gốc đất đai từ nông trường, lâm trường quốc doanh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?