HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (06/11/2015)

Chuyên mục: ĐOÀN ĐẠI BIỂU 63 TỈNH THÀNH | Lượt xem : 12,003

Ngày đăng: 07/11/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (06/11/2015)

Phát sóng 6-11-2015

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?