HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (09/11/2015)

Chuyên mục: ĐOÀN ĐẠI BIỂU 63 TỈNH THÀNH | Lượt xem : 13,224

Ngày đăng: 09/11/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (09/11/2015)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?