ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TIẾN HÀNH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA 13

Chuyên mục: ĐOÀN ĐẠI BIỂU 63 TỈNH THÀNH | Lượt xem : 13,402

Ngày đăng: 08/12/2015

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TIẾN HÀNH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA 13

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng 7/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tiến hành tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, kiến nghị và giải đáp những vấn đề mà cử tri quan tâm

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?