ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: ĐOÀN ĐẠI BIỂU 63 TỈNH THÀNH | Lượt xem : 12,926

Ngày đăng: 03/12/2015

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tiến hành tiếp xúc cử tri tại địa phương

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?