HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẮC GIANG (22-05-2015)

Chuyên mục: ĐOÀN ĐBQH 63 TỈNH THÀNH | Lượt xem : 10,992

Ngày đăng: 22/05/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẮC GIANG (22-05-2015)

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Đại biểu Hoàng Thị Hoa - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?