HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG (22-05-2015)

Chuyên mục: ĐOÀN ĐBQH 63 TỈNH THÀNH | Lượt xem : 11,002

Ngày đăng: 22/05/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG (22-05-2015)

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Đại biểu Touneh Drong Minh Thắm - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?