Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Chuyên mục: ĐOÀN ĐBQH 63 TỈNH THÀNH | Lượt xem : 11,264

Ngày đăng: 26/05/2015

Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?