Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐBQH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: ĐOÀN ĐBQH 63 TỈNH THÀNH | Lượt xem : 11,343

Ngày đăng: 26/05/2015

Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐBQH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Nhiều doanh nghiệp ở nước ta mức độ hiểu biết kiến thức về hội nhập kinh tế ASEAN còn hạn chế, chỉ hoạt động ở mức độ chung chung.Chính phủ phải hết sức lưu ý đến việc tuyên truyền cho các doanh nghiệp về kiến thức phát triển kinh tế ASEAN. Sau đây là ý kiến của các đoàn ĐBQH về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015, Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?