Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐBQH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2014-2015

Chuyên mục: ĐOÀN ĐBQH 63 TỈNH THÀNH | Lượt xem : 11,159

Ngày đăng: 28/05/2015

Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐBQH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2014-2015

Tiếp tục kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2015. Tình trạng ùn ứ các mặt hàng nông sản xuất khẩu, sự xuống cấp tại một số lễ hội văn hóa, nước sinh hoạt phục vụ đời sống và sản xuất của người dân hay hiệu quả từ chủ trương đảm bảo an ninh – quốc phòng trên biển Đông là những vấn đề được các đại biểu quan tâm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?