Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT

Chuyên mục: ĐOÀN ĐBQH 63 TỈNH THÀNH | Lượt xem : 11,128

Ngày đăng: 27/05/2015

Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT

Bên lề nghị trường Quốc hội, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2015.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?