BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 01/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,572

01/10/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 01/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 01/10/2018 <BR>- REUTERS: CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI MỸ-TRUNG CÓ THỂ THÚC ĐẨY DÒNG VỐN FDI VÀO VIỆT NAM <BR>- PHÓ CHỦ TỊCH TAIFEX: THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH VIỆT NAM CÓ SỨC HÚT RẤT LỚN <BR>- DẦU CÓ QUÝ TĂNG TRƯỜNG DÀI NHẤT MỘT THẬP KỶ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?