BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 02/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,324

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 02/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 02/10/2018 <BR>- KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRÊN HNX ĐẠT HƠN 1 TỶ CỔ PHIẾU TRONG THÁNG 9 <BR>- VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG KIẾN NGHỊ CHÍNH PHỦ ĐẶT YÊU CẦU CAO VỚI SIÊU UỶ BAN <BR>- ĐỒNG RUPIAH GIẢM XUỐNG MỨC THẤP NHẤT 20 NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?