BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 03/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,067

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 03/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 03/10/2018
- NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI
- TỶ TRỌNG ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ TRONG DỰ TRỮ NGOẠI TỆ TOÀN CẦU TĂNG
- VENEZUELA: ĐỒNG PETRO ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CHÍNH THỨC SỬ DỤNG TRONG CÁC GIAO DỊCH QUỐC TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?