BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 03/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,431

03/10/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 03/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 03/10/2018 <BR>- NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI <BR>- TỶ TRỌNG ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ TRONG DỰ TRỮ NGOẠI TỆ TOÀN CẦU TĂNG <BR>- VENEZUELA: ĐỒNG PETRO ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CHÍNH THỨC SỬ DỤNG TRONG CÁC GIAO DỊCH QUỐC TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?