BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 04/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,320

04/10/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 04/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 04/10/2018 <BR>- WORLD BANK CẮT GIẢM DỰ BÁO GDP ĐÔNG Á <BR>- MÔ HÌNH “SIÊU UỶ BAN” LIỆU CÓ THỰC SỰ HIỆU QUẢ? <BR>- USD LÊN CAO 11 THÁNG SO VỚI JYP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?